Πρόγραμμα

Πρόγραμμα A' Λυκείου
ΑΛΓΕΒΡΑ3 ώρες
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ1 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ2 ώρες
12 ώρες
Πρόγραμμα Β' Λυκείου
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ κ.5 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ1 ώρα
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ1 ώρα
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧ.3 ώρες
10 ώρες
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘ/ΤΙΚΑ5 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ3 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧ.3 ώρες
13 ώρες
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗ4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ3 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ1 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧ.3 ώρες
11 ώρες
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘ/ΤΙΚΑ5 ώρες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ1 ώρα
Η/Υ1 ώρα
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧ.3 ώρες
10 ώρες
Πρόγραμμα Γ' Λυκείου
1 ο ΕΠ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ6 ώρες (4+2)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ κ.2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧ.3 ώρες
13 ώρες
2 ο ΕΠ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΑΘ/ΤΙΚΑ κ.4 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ κ.4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ4 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧ.3 ώρες
15 ώρες
3 ο ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗ κ.4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ4 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ4 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧ.3 ώρες
15 ώρες
4ο ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦ.
ΜΑΘ/ΚΑ4 ώρες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ4 ώρες
Η/Υ2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧ.3 ώρες
13 ώρες